top of page

REKO-RINGEN

En REKO-ring er en enkel distribusjonskanal for matvarer, og fungerer som kontaktplattformer mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet. Lokal mat blir lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

Via ulike Facebook-grupper kan forbruker forhåndsbestille varer. Varene blir utlevert til fastsatte tidspunkt på faste steder, gjerne parkeringsplasser.

 

Vi i Norske Kaninprodukter AS deltar foreløpig i:

REKO-ringen Horten

REKO-ringen Sandvika

REKO-ringen Drammen

REKO-ringen Lillestrøm

REKO-ringen Sandefjord

REKO-ringen Tønsberg

IMG_1959.JPG
bottom of page